luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4489 ha
Intravilan: 365 ha
Extravilan: 4124 ha
Populatie: 3350
Gospodarii: 1400
Nr. locuinte: 1250
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Roma, Cotârgaci
Asezarea geografica:
Comuna este situată în centrul judeţului Botoşani, la 12 km de Municipiul Botoşani, pe DJ 29 şi la o distanţă de 35 km faţă de Municipiul Dorohoi
Activitati specifice zonei:
Cultura plantelor
Creşterea animalelor
Prestări servicii
Activitati economice principale:
Procesarea cărnii
Procesarea lemnului
Producţie parchet şi mobilă
Obiective turistice:
Biserica din lemn "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Cotârgaci
Evenimente locale:
Zilele localităţii
Facilitati oferite investitorilor:
Teren agricol
Proiecte de investitii:
Modernizare DC 66B Roma-Dimăcheni
Modernizare drumuri săteşti
Construcţie sediu primărie
Amenajare spaţii verzi
Canalizare
Alimentare cu apă